Θερμομόνωση

Το συνεργείο μας διαθέτει όλη την σειρά εργαλείων που απαιτούνται για την σωστή τοποθέτηση της θερμομόνωσης. Όλες οι εργασίες γίνονται με τις μηχανές αυτόματης ανάμειξης - άντλησης ξηρών ή έτοιμων κονιαμάτων της PFT.
Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι ιδιαίτερα συμφέρον να εφαρμόζουμε μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ένα 1 cm περισσότερη θερμομόνωση σε σχέση με τα 5 cm, επιφέρει 20 % λιγότερες απώλειες και κατ' επέκταση 20 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.


Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων

Η εξωτερική θερμομόνωση καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των τοίχων εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο. Μειώνει σημαντικά τις διαφορές θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων με αυτή του αέρα συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της δαπάνης θέρμανσης και δροσισμού.
Η εξωτερική θερμομόνωση προσφέρει τέλεια προστασία από την βροχή και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία. Επίσης προστατεύει από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία λόγω της εξασφάλισης ομοιόμορφης υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους. Ο καθολικός οπλισμός με υαλόπλεγμα σε συνδυασμό με την ελαστομέρεια των κονιαμάτων και του τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εξασφαλίζουν την ιδανική εικόνα του κτιρίου στον χρόνο, χωρίς ρωγμές, αποφλοιώσεις, άλατα και υγρασία.
Κατά την διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης δεν διακόπτονται οι λειτουργίες χρήσης του κτιρίου. Υλοποιεί εξαιρετικής αισθητικής εξωτερικές επιφάνειες διατηρώντας τον αρχιτεκτονικά χαρακτήρα και την ταυτότητα του κτιρίου. Τέλος, η υψηλή βαθμολόγηση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου.

Εσωτερική Θερμομόνωση

Η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εσωτερικών τοίχων, δοκαριών, κολώνων, καθώς και την οροφή του κτιρίου. Η επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης γίνεται συνήθως εάν δεν είναι εφικτή η εξωτερική θερμομόνωση της επιφάνειας, κυρίως για λόγους προσβασιμότητας.

Η Εσωτερική Θερμομόνωση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Με την εφαρμογή της εσωτερικής θερμομόνωσης τα θερμομονωτικά αποτελέσματα είναι άμεσα, καθώς η θερμομόνωση βρίσκεται πριν από τα δομικά στοιχεία του τοίχου, με αποτέλεσμα το κτίριο εσωτερικά να θερμαίνεται γρηγορότερα το χειμώνα και να ψύχεται πιο εύκολα το καλοκαίρι.

• Το θερμομονωτικό υλικό δεν είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον και τις καιρικές μεταβολές, γι' αυτό και δεν απαιτείται και ιδιαίτερη προστασία του.

• Επειδή όλες οι εργασίες στην εσωτερική θερμομόνωση γίνονται στο εσωτερικό του κτιρίου, μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

• Δεν αλλάζει η οπτική εικόνα του κτιρίου καθώς δεν πραγματοποιείται καμία εργασία στην εξωτερική πλευρά των τοίχων.

• Δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθώς η μόνωση βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

• Εκτός από την παροχή της απαιτούμενης θερμομόνωσης, τα μονωτικά υλικά (ορυκτοβάμβακας & γυψοσανίδα) προσφέρουν και ακουστική μόνωση.

• Είναι οικονομική και το κόστος κατασκευής αποσβένεται μέσα σε πέντε έτη.